WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN
Aktualności - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Pliki - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Artykuły - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Forum - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Kontakt - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN

Autoryzacja

Użytkownik , Gość


 
Nie masz konta? Rejestracja
Sprawdz , co daje rejestracja.


Spis treści

Tematy Teoria:
Artykuły: !
Pliki: !
Linki:
Reklama:
Ksiega gości:
Forum:
Kontakt:

Online
Użytkownicy:
Goście:
Razem: 0

Ostatnio zarejestrowana


FIRMA WINDYKACYJNA
Okna drewniane
Drzwi drewniane
powstanie warszawskie
woodstock 2012
home.pl
Baseny ceny
Hosted by programuj.com

WebHat
Coding4Fun
Unknow Website - hack, teksty, faq, artyku3y, windows, linux
Guide C++
Hacking

Sonda


Jak podoba sie Tobie nowy design Wanlan i czy jest lepszy ni? poprzedni ?


Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie


zobacz wyniki
Liczba glosów:
0.
Strona główna \ Topologie w sieciach komputerowych LAN - Środa, 21 marzec 2018 rok. 18:03

Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i oka­blowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali, gwiazdy, pierścienia oraz przełączana (czyli komutowana).

Topologie sieci lokalnych

Topologie sieci LAN mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa jak rozmieszczone są poszczególne elementy wchodzące w skad takowej sieci. Topologia logiczna opisuje wszelkie możliwe połączenia między parami mogących się komunikować punktów końcowych sieci.
Do niedawna istniały trzy podstawowe topologie fizyczne:

* magistrali,
* pierścienia,
* gwiazdy.Topologia magistrali(szynowa)

Topologie magistrali wyróżnia to, że wszystkie węzły sieci połczone są ze sobą za pomocą pojedynczego, otwartego (umożliwiającego przy czenie kolejnych urządzeń) kabla. Kabel ten obsługuje tylko jeden kana i nosi on nazwę magistrali. Oba końce magistrali muszą by zakończone opornikami ograniczającymi, zwanymi również często terminatorami. W przypadku uszkodzenia kabla, przestaje działać cała sieć .

Topogia pierścienia

Każda przyłczona do sieci stacja robocza ma w ramach takiej topologii dwa połczenia, po jednym dla każdego ze swoich najbliższych sąsiadów. Po czenie takie musia o tworzy fizyczną pętlę, czyli pierścień. Dane przesyłane były, wokół pierścienia, w jednym kierunku. Każda stacja robocza pobiera i odpowiada na pakiety do nich zaadresowane, a także przesyła dalej pozosta e pakiety do następnej stacji roboczej, wchodzącej w skład sieci.Topologia gwiazdy

Połczenie sieci LAN o topologii gwiazdy, z przyłczonymi do niej urządzeniami, rozchodzą się z jednego, wspólnego punktu, którym jest koncentrator (hub).W przypadku uszkodzenia jednego z kabli, tylko jeden komputer przestaje działać . W przypadku awarii huba, nie działa cała sie . Topologie gwiazdy stały się dominującym we wspó czesnych sieciach LAN rodzajem topologii. Są one elastyczne, skalowalne i stosunkowo tanie.

Poza topologiami opisanymi powyżej istnieją jeszcze inne topologie jak mieszane i przełączane. I tutaj odsyłam do google w celu znalezienia dalszych informacji ;-).

Autor: iRCOO

Czas generowania: 0.044 s.