WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN
Aktualności - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Pliki - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Artykuły - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Forum - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Kontakt - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN

Autoryzacja

Użytkownik , Gość


 
Nie masz konta? Rejestracja
Sprawdz , co daje rejestracja.


Spis treści

Tematy Teoria:
Artykuły: !
Pliki: !
Linki:
Reklama:
Ksiega gości:
Forum:
Kontakt:

Online
Użytkownicy:
Goście:
Razem: 0

Ostatnio zarejestrowana


FIRMA WINDYKACYJNA
Okna drewniane
Drzwi drewniane
powstanie warszawskie
woodstock 2012
home.pl
Baseny ceny
Hosted by programuj.com

WebHat
Coding4Fun
Unknow Website - hack, teksty, faq, artyku3y, windows, linux
Guide C++
Hacking

Sonda


Jak podoba sie Tobie nowy design Wanlan i czy jest lepszy ni? poprzedni ?


Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie


zobacz wyniki
Liczba glosów:
0.
Strona główna \ Sieć komputerowa ETHERNET - Środa, 21 marzec 2018 rok. 18:03

 1. Wstęp
 2. Rodzaje sieci Ethernet
 3. Obsługiwany sprzęt
  1. karty sieciowe
  2. wzmacniacze
  3. koncentratory nie wzmacniające
  4. mosty
  5. rutery
 4. Funkcje warstwowe
  1. Funkcje warstwy łącza danych
   1. Sterowanie łączem logicznym
   2. Sterownaie dostępem do nośnika
  2. Funkcje warstwy fizycznej
 5. Interfejsy międzynośnikowe
  1. 10 BASE 2
  2. 10 BASE 5
  3. 10 BASE T
  4. 10 BASE FL
  5. 10 BASE FOIRL
  6. Mieszanie typów nośników
  7. Przesyłanie sygnałów różnicowych
 6. Prognozowanie opóźnień
  1. Szacowanie opóźnień propagacji
  2. Prognozowanie opóźnień Ethernetu
 7. Podsumowanie


Wstęp

Ethernet, stworzony jako prowizoryczny mechanizm pomagający naukowcom odkrywać nowe technologie, okazał się jedną z najbardziej wartościowych i trwałych technologii informatycznych. Wszedł w trzecią dekadę istnienia, podlegając w międzyczasie znacznej ewolucji, Niektóre z tych zmian sprawiły, że praktycznie niemożliwe jest podanie zwięzłej definicji Ethernetu.

Sieci EthernetObecnie najbardziej popularnym rodzajem sieci lokalnych są sieci Ethernet i Fast Ethernet. Są one zbliżone pod względem sposobu definiowania za ożeń dzia ania sieci, a dzieli je bardzo istotny parametr � szybkoś transmisji. Ethernet może przesy a dane z prędkością do 10Mb/s, a Fast Ethernet do 100 Mb/s.

W sieciach typu Ethernet stacje robocze wysy ają dane w trybie rozg oszeniowym (broadcastowym). Inne stacje ws uchują się w rozsy ane dane, i odbierają tylko pakiety przeznaczone dla siebie. Gdy jeden użytkownik nadaje komunikat do innego użytkownika, jest on rozsy any rozg oszeniowo do wszystkich stacji. Ethernet jest siecią typu rywalizującego, gdzie wszystkie węz y w danym segmencie rywalizują ze sobą o dostęp do sieci - w przypadku, gdy dwa komputery próbują komunikowa się w tym samym czasie, następuje kolizja, komputery muszą się wycofa i zaprzesta transmisji. Sie ta korzysta przy tym z protoko u CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection).

Stacje robocze monitorują aktywnoś sieci (nasłuchują) w celu ustalenia, czy mogą transmitowa dane, czy nie. Jeśli w danej chwili żaden z komputerów nie przesy a informacji, wybrana stacja może rozpoczą nadawanie, nikomu nie przeszkadzając. Gdy dwie stacje próbują przesy a dane jednocześnie, dochodzi do kolizji, co powoduje chwilowe zatrzymanie transmisji. Po określonym czasie transmisja jest wznawiana. Za czas wstrzymania wysy ki odpowiedzialna jest każda stacja robocza, wobec tego wystąpienie powtórnej kolizji jest ma o prawdopodobne.

Informacje są przesyłane w postaci impulsów cyfrowych. Zbiór impulsów nazywamy ramką. Ramka sieci Ethernet może mie wielkoś od 64 do 1518 bajtów. Każdy przesy any siecią pakiet zawiera pole z adresem odbiorcy i adresem nadawcy. Pozwala to na zlokalizowanie komputera, dla którego informacja jest przeznaczona, oraz prawid owe doręczenie tej informacji. Wszystkie karty sieciowe mają 12-cyfrowy (6-bajtowy), unikatowy w skali światowej adres, co wyklucza możliwoś b dnego dostarczenia wysy anych pakietów. Adres ten zwany jest adresem sprzętowym MAC (Media Access Control). Adresy komunikujących się stacji sk adają się z dwóch części: pola opisującego producenta oraz numeru seryjnego (np. 00-01-02-DB-61-A9). W każdej ramce poza sekcją zawierającą identyfikator nadawcy i odbiorcy, znajduje się sekcja zawierająca przesy ane dane. Jej wielkoś waha się od 46 do 1500 bajtów.

Autor: iRCOO

Czas generowania: 0.004 s.